Bijstand voor de fiets

Assistance vélo

We zien een stijging van het aantal fietsen en fietsers in Brussel van meer dan 50% in slechts 1 jaar. De trend op twee wielen is echt gelanceerd.

Het is een keuze die veel Belgen verleidt: een economische, duurzame en intelligente manier om zich te verplaatsen.

Fietsbijstand kan erg handig zijn als je gewend bent om je fiets heel vaak en voor lange ritten te gebruiken. Fietsbijstand stelt je in staat om in alle veiligheid en zorgeloos te vertrekken.

In het geval van een lekke band, een batterijprobleem of ander incident waardoor u uw rit niet kunt voortzetten, komt er een pechverhelper om het probleem op te lossen.

Als uw fiets ter plaatse niet te repareren is, zal de bijstand u depanneren en u met uw fiets naar huis brengen of u een andere fiets lenen om de weg verder te zetten.

DVV Verzekeringen

Dit is verzekerd

 • Depannage (batterijprobleem, lekke band, mechanisch probleem, enz ...)
 • Wegslepen als het onmogelijk is om ter plaatse te repareren
 • Psychologische hulp na trauma veroorzaakt door een ongeval met de fiets

Dit is niet verzekerd

 • Depannage op minder dan een kilometer van huis
 • Niet meer dan 3 interventies per jaar

Yuzzu

Dit is verzekerd

Depannage (batterijprobleem, lekke band, mechanisch probleem, enz ...)

Dit is niet verzekerd

 • Terugkerende storingen (of te wijten aan een gebrek aan onderhoud)
 • Medische kosten
 • Depannage op minder dan 1 km van huis
 • Niet meer dan 3 interventies per jaar

In geval van extra bescherming van de fietser. De interventielimiet bij lichamelijk letsel is € 50.000 per gewonde verzekerde.

Dit is verzekerd

Vergoeding van de verzekerde fietser en zijn passagiers, inclusief huisdieren, in geval van lichamelijk letsel of overlijden, ongeacht de fiets waarop de fietser en zijn passagiers reden.

Dit is niet verzekerd

 • Helm en specifieke uitrusting in geval van overlijden
 • Morele schade
 • Alles wat niet volgt uit het schadegeval

Ethias

Franchise van 1 km van huis. Geen plafond of beperking van het aantal interventies.

Dit is verzekerd

 • Depannage (batterijprobleem, lekke band, mechanisch probleem, verlies van hangslotsleutels enz ...)
 • Dekt de begeleiding van verzekerden naar huis

Dit is niet verzekerd

 • Platte batterij
 • Ambulancekosten zonder ziekenhuisopname

In geval van extra bescherming van de fietser. Tot € 25.000 per schadegeval per verzekerde. Tot € 130 per beschadigde helm.

Dit is verzekerd

 • Dekt, indien de verzekerde gewond is, de kosten van medische, chirurgische, farmaceutische behandeling, met inbegrip van de kosten van revalidatie, prothese; esthetische schade; economische en immateriële schade als gevolg van gehele of gedeeltelijke tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid; bijstand van een derde partij in geval van blijvende invaliditeit
 • Dekt, indien de verzekerde is overleden, de vergoeding van begrafeniskosten; de economische en morele schade van de personen ten laste van de verzekerde
 • Dekt beschadigde helmuitrusting als gevolg van een ongeval.

Dit is niet verzekerd

 • De staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie
 • Deelname aan wedstrijden of snelheidswedstrijden

Axa

Dit is verzekerd

 • Depannage ter plaatse
 • Vervangfiets

Dit is niet verzekerd

Maximum 2 interventies per jaar.

In geval van extra bescherming van de fietser. Franchise veiligheid fietser : € 80 aan medische kosten.

Dit is verzekerd

 • Medische kosten: € 2.500 per verzekerd slachtoffer
 • Overlijden: €5.000 (pers. alleen) – €50.000 (gezin) per verzekerd slachtoffer
 • Blijvende invaliditeit: € 100.000 (drempel 10%) per verzekerd slachtoffer

Dit is niet verzekerd

Ziekte die niet het gevolg is van het ongeval.


Qover-me

Dit is verzekerd

 • Depannage ter plaatse
 • Vervangfiets
 • Bijstand bij lekke band
 • Bijstand bij verlies van slotsleutels of geblokkeerd hangslot.
 • Bijstand geldt bij platte batterij

Dit is niet verzekerd

 • Herhaaldelijke stilstand door een gebrek aan onderhoud van de fiets.
 • De schade is het gevolg van een ernstige fout van de verzekerde.

CBC

Dit is verzekerd

De fietsbijstand helpt 24/7 bij een ongeval, een technische storing, een lekke band, accuprobleem, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal.

Dit is niet verzekerd

Men is niet verplicht om in te grijpen voor diensten die niet bij hen zijn aangevraagd.


AG Insurance

Dit is verzekerd

 • Vervangfiets: terugbetaling van de huur van een fiets voor maximaal 7 dagen tijdens de reparatie van uw fiets of in geval van diefstal.
 • Dankzij de Mobility Assist App kunt u snel contact opnemen met de bijstanddienst die u onmiddellijk kan lokaliseren en kunt u de pechverhelper live volgen.

Dit is niet verzekerd

Als je hulp nodig hebt bij deelname aan een wedstrijd.