Aedes: verzekering PVélo

Aedes

Aedes, een verzekeraar gespecialiseerd in fietsen is sinds enkele jaren in België actief, en biedt met PVélo de optimale bescherming voor alle fietsen en vervoermiddelen aan. De fietsverzekering is mogelijk voor fietsen jonger dan 3 jaar (datum van 1e factuur),

Een basispakket omvat de Diefstal + Omnium + Bijstand waaraan u de volgende opties kunt toevoegen: Individuele Fietsersverzekering, Fiets Rechtsbescherming, Fiets Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Prijs van de fietsverzekering van Aedes in 2022
Type fiets Verzekering Diefstal + Schade + Bijstand Bescherming fietser Rechtsbijstand
Klassieke fiets van 1.000€ 78 € 48 € 24 €
Elektrische fiets van 2.000€ 78 € 48 € 24 €
Voorbeelden van de prijzen van fietsverzekeringen berekend op de website www.aedesvl.be in juni 2022.

OVERZICHT

sécurité, vol, cadenas

Slot

ART** of Sold Secure Silver

Combien de temps assuré à neuf ?

Waarde
-verlies

18 maanden zonder waardeverlies, dan -1% per maand

Valeur max assurée

Waarde

Max. 10.000€
fietsen < 2 jaar

package complet ou juste le vol ?

Diefstal

pack met 3 garanties

De Omnium garantie dekt diefstal, poging tot diefstal, materiële schade en vandalisme. U geniet ook van bijstand (ongeval, pech, lekke band) voor een bedrag dat varieert naargelang de verzekerde waarde BTWi.

De individuele fietserpolis dekt een lichamelijk letsel na een val of ongeval met uw fiets, voor 48 € / jaar.

De Rechtsbijstand fiets dekt alle geschillen met uw fiets, inclusief die met de verkoper of hersteller voor 24 € / jaar.

De dekking Fiets burgerlijke aansprakelijkheid dekt materiële en lichamelijke schade die u bij een ongeval aan derden zou toebrengen als uw aansprakelijk bent. Het wordt vooral aanbevolen als u geen particuliere BA verzekering (Familiale BA) heeft of als uw fiets of uw vervoermiddel in een professionele context wordt gebruikt. Ten slotte is dit essentieel voor elke autonome Speed Pedelec. U kunt zich verzekeren voor 84 €/jaar.

Yuzzu

Yuzzu (Axa group) biedt een fietsverzekering aan: diefstal tegen een voordelige prijs (74€ voor een fiets van 2.000€), fietsbijstand, omnium, en u heeft de vrijheid uw garanties te kiezen. Maak een berekening en sluit online af.

Bij materiële schade

Dit is verzekerd

Materiële schade aan fietsen en vervoermiddelen veroorzaakt door : val, botsing, onopzettelijk contact (laden/lossen), kantelen, aanrijding, vandalisme, brand of natuurkrachten.

Dit is niet verzekerd

 • Schade die is ontstaan als gevolg van slijtage aan de fiets,
 • Schade die ontstaat tijdens deelname aan wedstrijden of trainingen zonder de wedstrijdoptie te hebben geselecteerd of als de fietser als een betaalde sporter wordt beschouwd,
 • Schade aan bepaalde accessoires alleen,
 • Schade aan de kleding en accessoires van de fietser

Bij diefstal

Dit is verzekerd

Diefstal of poging tot diefstal van de fiets: diefstal, beroving door mishandeling, inbraak of diefstal buiten.

Dit is niet verzekerd

 • De diefstal van de buiten geparkeerde fiets die niet is bevestigd met een ART-goedgekeurd hangslot van minimaal 2 sterren of goedgekeurd Sold Secure Silver op een vast bevestigingspunt of wanneer deze niet is opgeslagen in een privéruimte, volledig afgesloten, overdekt en vergrendeld. Als de fiets een minimale aanschafwaarde heeft van € 5.001 inclusief BTW (accessoires inbegrepen), moet het ART goedgekeurde slot minimaal 3 sterren hebben of Sold Secure Gold goedgekeurd.
 • De diefstal van de fiets geparkeerd in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (postcodes tussen 1000 en 1210) die zich noch in een privéruimte bevond, volledig afgesloten, overdekt en afgesloten (zonder verplichting om aan een vast punt te bevestigen via het hangslot waarnaar wordt verwezen), noch in een afgesloten ruimte die toegankelijk is voor elke bevoegde persoon (met verplichting om aan een vast punt te bevestigen via het hangslot waarnaar wordt verwezen),
 • De diefstal van verwijderbare apparatuur (met uitzondering van volledige vlucht) en bepaalde accessoires.

Bij depannage in België

Dit is verzekerd

Na een ongeval, pech, een lekke band, een diefstal, een poging tot diefstal of vandalisme profiteert u van de depannage ter plaatse of transport naar de garage van uw keuze of naar uw woning.

Dit is niet verzekerd

 • Kosten gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Aedes Assistance (IMA Benelux),
 • De behoefte aan hulp wanneer de fiets zich op een plaats bevindt die niet toegankelijk is voor een voertuig.
 • Niet meer dan 2 interventies per jaar

Bij de fietser individueel

Dit is verzekerd

Vergoeding voor lichamelijk letsel aan de bevoegde fietser of, in geval van overlijden, schade aan zijn opvolgers na een val of ongeval met de fiets, forfaitair berekend tot de bedragen vermeld in de algemene voorwaarden.

Dit is niet verzekerd

 • Beperking tot het plafond van € 2.500 aan medische kosten

Beperkingen van de dekking:

Franchise "Omnium":

Bedrag dat op uw kosten overblijft in geval van materiële schade :

 • fiest ≤ 5.000€ = 25 €
 • fiest > 5.000€ = 50 €

Bedrag van de schadevergoeding:

Met Omnium

 • vervangfiets beperkt tot 200 € BTW (max. 25 €/dag)
 • fiets > 5.000€ = 50 €

Met BA

 • Beperking tot het plafond voorzien door de wetgeving (100.000.000 € (geïndexeerd) voor materiële schade)
 • fiets > 5.000€ = 50 €

Met Individuele Fietser

 • Beperking tot het plafond van € 2.500 aan medische kosten
 • Beperking tot het plafond van € 25.000 bij blijvende invaliditeit

Met rechtsbijstand

 • 37.500 € per schadegeval met uitzondering van bepaalde beperktere garanties

Waar bent u gedekt ?

 • De "Omnium" garantie is wereldwijd geldig.
 • De garanties "Individuele Fietser" en "Rechtsbijstand" zijn geldig in België en tot 30 km buiten de Belgische grenzen.
 • De garantie "Fietsbijstand" is geldig in België op voorwaarde dat de verzekerde zich minstens 1 km van zijn woning en tot 30 km buiten de Belgische grenzen bevindt.
 • De garantie "Burgerlijke aansprakelijkheid" is geldig in de landen die door het verzekeringscertificaat worden gedekt.

Goed om weten

Schadegevallen veroorzaakt of verergerd door de opzettelijke daad of grove nalatigheid (zoals dronkenschap, mishandeling en batterij, fraude en /of oplichting, vertrouwensbreuk, diefstal, geweld, agressie, vandalisme) van de verzekerde zijn niet gedekt.
Schade veroorzaakt door de fiets waarvan de elektrische ondersteuning het mogelijk maakt om meer dan 45 km/u te rijden, is niet gedekt.
Schadegevallen die zich voordoen tijdens weddenschappen, vechtpartijen, snelheidswedstrijden of duidelijk roekeloze handelingen, zelfmoord of zelfmoordpoging worden niet gedekt.