Materiële schade

Materiële schade

Fietsers, voetgangers en andere zwakke gebruikers worden extra beschermd vanwege hun kwetsbaarheid tegenover snellere, zwaardere en beter beschermde motorvoertuigen.

In geval van een val door uw eigen schuld wordt elk lichamelijk letsel gedekt door uw mutualiteit. Maar materiële schade, d.w.z. uw fiets, uw kleding, uw bezittingen, enz.... zal voor uw rekening zijn omdat de val door uzelf werd veroorzaakt.

Of tijdens het transport, dus wanneer je fiets op je auto is bevestigd.

Tenzij je een fietsverzekering afsluit voor materiële schade.

DVV Verzekeringen

Dit is verzekerd

 • Alle schade aan de fiets (aanrijding, diefstal, vandalisme, ongeval, brand)
 • Vandalisme en poging tot diefstal

Dit is niet verzekerd

 • Schade ontstaan tijdens deelname aan een wedstrijd
 • Schade aan banden en batterij als er geen andere gedekte schade tegelijkertijd is veroorzaakt

Yuzzu

Dit is verzekerd

Alle schade aan de fiets (aanrijding, diefstal, vandalisme, ongeval, brand).

Dit is niet verzekerd

 • Schade door slijtage of gebrek aan onderhoud
 • Schade aan banden, puur esthetische schade (krassen, enz ...)

Ethias

Franchise van € 50 geldig. Dit eigen risico is € 200 als de waarde van het te verzekeren voertuig hoger is dan € 4.000 btw.

Dit is verzekerd

Alle schade aan de fiets (aanrijding, diefstal, vandalisme, ongeval, brand).

Dit is niet verzekerd

 • Schade door slijtage of gebrek aan onderhoud
 • Schade aan banden, puur esthetische schade (krassen, enz ...)

Axa

Franchise Materiële schade: 80 € (alle fietsen + EDM) of 10% van de nieuwe aankoopwaarde (mountainbike en racefiets).

Dit is verzekerd

 • Ongeval
 • Fietsvervoer
 • Vandalisme of kwaadwilligheid
 • Accessoire gedekt tot maximaal 250€

Dit is niet verzekerd

 • Schade als gevolg van slijtage, een gebrek in constructie, montage of materialen, een manifest gebrek aan onderhoud
 • Schade aan banden of "elektronische" verwijderbare accessoires
 • Geen dekking bij afwezigheid van een factuur en foto van de verzekerde fiets/EDM

Qover-me

De Engelse franchise van 10% van de aanschafwaarde van de verzekerde fiets met een minimum van € 50 en maximaal € 200 per schadegeval

Dit is verzekerd

Dekt schade veroorzaakt door externe elementen (zoals vandalisme, natuurlijke elementen, brand, dieren, enz.) maar ook accidentele schade aan uw fiets en alle originele vaste accessoires (max. 100 €).

Dit is niet verzekerd

Schade als gevolg van slijtage of een puur technisch defect.


P&V Verzekering

Toepassing van franchise van 100 EUR. Afschrijving: vanaf de 13e maand, 1% per maand tot de 48e maand.

Dit is verzekerd

Dekt de fiets tegen materiële schade veroorzaakt door een ongeval, ook tijdens het vervoer van het verzekerde voertuig, inclusief het laden en lossen, vandalisme, brand of natuurkrachten en dieren.

Dit is niet verzekerd

 • Schade als gevolg van een kennelijk gebrek aan onderhoud of oneigenlijk gebruik
 • Banden, batterij of verwijderbare accessoires, tenzij veroorzaakt in combinatie met andere gedekte schade

CBC

Dit is verzekerd

In het geval van een verzekerd schadegeval met de fiets, vergoedt men schade aan de helm tot 125 € max.

Dit is niet verzekerd

 • Vergoedt geen schade als gevolg van normale slijtage
 • Of als het gebeurt tijdens deelname aan races

AG Insurance

Dit is verzekerd

 • Schade aan uw fiets en accessoires als gevolg van een val, aanrijding of laden/lossen.
 • Als uw helm ook beschadigd raakt tijdens een schadegeval, ontvangt u tot EUR 100 voor de aankoop van een nieuwe.

Dit is niet verzekerd

Als de helm meer dan drie jaar oud is op het moment van het schadegeval.