P&V verzekeringen: flexibele fietsverzekering

P&V Assurances

P&V staat voor "Prévoyance & Voorzorg". Zoals de naam aangeeft, is dit een Belgische verzekeringsmaatschappij. Sinds de oprichting in 1907 is P&V Assurances, als coöperatieve vennootschap, een onderneming in de sociale economie.

Prijs van de fietsverzekering van P&V verzekeringen in 2022
Type fiets Verzekering Diefstal + Schade + Bijstand Lichamelijke letsels Rechtsbijstand
Klassieke fiets van 1.000€ 98 € 48 € 26 €
Elektrische fiets van 2.000€ 98 € 48 € 26 €
Voorbeelden van de prijzen van fietsverzekeringen berekend op de website www.pv.be in juni 2022.

OVERZICHT

sécurité, vol, cadenas

Slot

ART 2 of ART 3 sterren

Combien de temps assuré à neuf ?

Waarde
-verlies

12 maanden zonder waardeverlies, dan -1% per maands

Valeur max assurée

Waarde

Min. 500 € - Max. 10.000 €

package complet ou juste le vol ?

Diefstal

Pack Schade + Diefstal + Bijstand

Yuzzu

Yuzzu (Axa group) biedt een fietsverzekering aan: diefstal tegen een voordelige prijs (74€ voor een fiets van 2.000€), fietsbijstand, omnium, en u heeft de vrijheid uw garanties te kiezen. Maak een berekening en sluit online af.

Bij diefstal

Dit is verzekerd

Verzekerd tegen verdwijning of schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal van het verzekerde voertuig, waaronder bikejacking of homejacking.

Dit is niet verzekerd

  • Schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal wanneer beschermende maatregelen niet zijn gerespecteerd.
  • Verwijderbare accessoires als er geen volledige diefstal van het voertuig is, inclusief de batterij of wielen.

Toepassing van een franchise van 100€.

Afschrijving: vanaf de 13e maand, 1% per maand tot de 48e maand

Bij materiële schade

Dit is verzekerd

Dekt de fiets tegen materiële schade veroorzaakt door een ongeval, ook tijdens het vervoer van het verzekerde voertuig, inclusief het laden en lossen, vandalisme, brand of natuurkrachten en dieren.

Dit is niet verzekerd

  • Schade als gevolg van een kennelijk gebrek aan onderhoud of oneigenlijk gebruik
  • Banden, batterij of verwijderbare accessoires, tenzij veroorzaakt in combinatie met andere gedekte schade

Toepassing van een franchise van 100 EUR.
Afschrijving: vanaf de 13e maand, 1% per maand tot de 48e maand

Bij rechtsbijstand

Dit is verzekerd

  • Verzekert uw buitencontractuele verhaalsmogelijkheid tegen een derde partij die aansprakelijk is voor lichamelijk letsel dat u hebt opgelopen of materiële schade aan het verzekerde voertuig.
  • Het rechtsmiddel "Zwakke Gebruiker" wanneer u als zwakke gebruiker betrokken bent bij een verkeersongeval (artikel 29bis van de wet van 21 november 1989)
  • Strafrechtelijke verdediging wanneer u wordt vervolgd voor het overtreden van enige vorm van verkeersregels.
  • Contractuele geschillen tijdens elk geschil met betrekking tot contracten met betrekking tot het verzekerde voertuig.

Dit is niet verzekerd:

Uitgesloten zijn vorderingen: in verband met het geschil over kosten en erelonen van personen die de belangen van een verzekerde verdedigen in het kader van de vordering die onder dit contract valt (deskundige, advocaat, enz.)

Plafond: het verzekerde bedrag is vastgesteld op maximaal EUR 50.000, maar het wordt verlaagd tot - EUR 25.000 BTWi voor de strafrechtelijke garantie en het voorschot van fondsen; - EUR 15.000 voor contractuele geschillen.

Het door de verzekeraar goedgekeurde antidiefstalsysteem: De verzekerde is verplicht een antidiefstalsysteem te gebruiken dat voldoet aan de eisen die de bijzondere voorwaarden stellen (ART 2-sterren goedgekeurd antidiefstalsysteem (verzekerde waarde van minder dan EUR 5.000 btw) of ART 3-sterren (verzekerde waarde vanaf EUR 5.000 btw). Het verzekerde voertuig moet ook aan een vast bevestigingspunt worden bevestigd.

Vergoeding

Tijdens de eerste 12 maanden van de dekking recupereert u 100% van de waarde van uw fiets zoals aangegeven op de aankoopfactuur, het bedrag van de vergoeding daalt dan met 1% per maand.