P&V Fietsverzekering: flexibele fietsverzekering

P&V Assurances

Kies voor een flexibele fietsverzekering met maandelijkse premies én de mogelijkheid om uw contrat op te zeggen wanneer u dat wilt. Met de P&V-fietsverzekering geniet u in alle veiligheid van uw ritten. 3 formules: "Go", "Go further" of "Go All The Way".

Prijs van de fietsverzekering van P&V verzekeringen in 2022
Waarde Go
Diefstal, Materiële schade, Pechverhelping
Go further
Diefstal, Materiële schade, Pechverhelping, Lichamelijke schade
Go further
Diefstal, Materiële schade, Pechverhelping, Lichamelijke schade, Rechtsbijstand
Fiets van 1.000 tot 2.000€ 8,52 €/maand 12,37 €/maand 14,47 €/maand
Fiets van 3.500€ 11,82 €/maand 15,67 €/maand 17,77 €/maand
Fiets van 5.000€ 15,12 €/maand 18,97 €/maand 21,07 €/maand
Voorbeelden prijzen voor fietsverzekeringen berekend op de website www.pv.be in februari 2023, belastingen, bijdragen en kosten inbegrepen.

OVERZICHT

sécurité, vol, cadenas

Slot

ART 2 of ART 3 sterren

Combien de temps assuré à neuf ?

Waarde
-verlies

12 maanden zonder waardeverlies, dan -1% per maands

Valeur max assurée

Waarde

Min. 500 € - Max. 10.000 €

package complet ou juste le vol ?

Diefstal

Pack Schade + Diefstal + Bijstand

Yuzzu

Yuzzu (Axa group) biedt een fietsverzekering aan: diefstal tegen een voordelige prijs (74€ voor een fiets van 2.000€), fietsbijstand, omnium, en u heeft de vrijheid uw garanties te kiezen. Maak een berekening en sluit online af.

Bij diefstal

Dit is verzekerd

Verzekerd tegen verdwijning of schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal van het verzekerde voertuig, waaronder bikejacking of homejacking.

Dit is niet verzekerd

  • Schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal wanneer beschermende maatregelen niet zijn gerespecteerd.
  • Verwijderbare accessoires als er geen volledige diefstal van het voertuig is, inclusief de batterij of wielen.

Toepassing van een franchise van 100€.

Afschrijving: vanaf de 13e maand, 1% per maand tot de 48e maand

Bij materiële schade

Dit is verzekerd

Dekt de fiets tegen materiële schade veroorzaakt door een ongeval, ook tijdens het vervoer van het verzekerde voertuig, inclusief het laden en lossen, vandalisme, brand of natuurkrachten en dieren.

Dit is niet verzekerd

  • Schade als gevolg van een kennelijk gebrek aan onderhoud of oneigenlijk gebruik
  • Banden, batterij of verwijderbare accessoires, tenzij veroorzaakt in combinatie met andere gedekte schade

Toepassing van een franchise van 100 EUR.
Afschrijving: vanaf de 13e maand, 1% per maand tot de 48e maand

Bij rechtsbijstand

Dit is verzekerd

  • Verzekert uw buitencontractuele verhaalsmogelijkheid tegen een derde partij die aansprakelijk is voor lichamelijk letsel dat u hebt opgelopen of materiële schade aan het verzekerde voertuig.
  • Het rechtsmiddel "Zwakke Gebruiker" wanneer u als zwakke gebruiker betrokken bent bij een verkeersongeval (artikel 29bis van de wet van 21 november 1989)
  • Strafrechtelijke verdediging wanneer u wordt vervolgd voor het overtreden van enige vorm van verkeersregels.
  • Contractuele geschillen tijdens elk geschil met betrekking tot contracten met betrekking tot het verzekerde voertuig.

Dit is niet verzekerd:

Uitgesloten zijn vorderingen: in verband met het geschil over kosten en erelonen van personen die de belangen van een verzekerde verdedigen in het kader van de vordering die onder dit contract valt (deskundige, advocaat, enz.)

Plafond: het verzekerde bedrag is vastgesteld op maximaal EUR 50.000, maar het wordt verlaagd tot - EUR 25.000 BTWi voor de strafrechtelijke garantie en het voorschot van fondsen; - EUR 15.000 voor contractuele geschillen.

Het door de verzekeraar goedgekeurde antidiefstalsysteem: De verzekerde is verplicht een antidiefstalsysteem te gebruiken dat voldoet aan de eisen die de bijzondere voorwaarden stellen (ART 2-sterren goedgekeurd antidiefstalsysteem (verzekerde waarde van minder dan EUR 5.000 btw) of ART 3-sterren (verzekerde waarde vanaf EUR 5.000 btw). Het verzekerde voertuig moet ook aan een vast bevestigingspunt worden bevestigd.

Vergoeding

Tijdens de eerste 12 maanden van de dekking recupereert u 100% van de waarde van uw fiets zoals aangegeven op de aankoopfactuur, het bedrag van de vergoeding daalt dan met 1% per maand.

Goed om te weten

Uw verzekering P&V Fiets wordt gesloten voor een periode van één maand en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één maand, tenzij de partijen bij het contract zich hiertegen verzetten op de door het contract voorziene wijze.