Gedurende 12 maanden, 15% zomerse korting * op je Fietsverzekering

AXA

Geldig van 01/07/2022 tot en met 30/09/2022 op alle dekkingen (materiële schade, diefstal, bijstand en op de optie Veiligheid van de fietser).

15% korting op uw AXA-fietsverzekering

Comfort Fiets+ "eBike" is een online onderschreven multiriscoverzekering die materiële schade, diefstal en bijstand dekt aan/van uw fietsen (mountainbike, koersfiets, andere type fiets, inbegrepen de elektrische versies.

AXA-fietsverzekering

Je AXA--fietsverzekering dekt je voor

 • Bijstand bij pech, diefstal of een ongeval
 • Schade aan je fiets of ander zacht vervoermiddel bij een ongeval
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Bij diefstal of een ongeval geeft AXA je een vervangfiets

Wat is verzekerd?

Diefstal of schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal

 • door inbraak in een woning, in een op slot vergrendelde fietsbox of een volledig ommuurd, overdekt en op slot vergrendeld lokaal
 • met forcering van het antidiefstalsysteem, voor zover de fiets met een erkend antidiefstalsysteem correct is bevestigd aan een vast bevestigingspunt
 • door inbraak in een op slot vergrendeld voertuig of op een voertuig voor zover de fiets correct is vastgemaakt aan de aanhangwagen, dakdrager of fietsendrager door middel van een erkend antidiefstalsysteem, met forcering ervan
 • door fysieke agressie tegenover de fietser (bike-jacking)

uitgezeonderd diefstal of poging tot diefstal

 • met als dader(s) of medeplichtige(n) personen die bij u inwonen
 • gepleegd door de aangestelde(n) van de verzekerde of door mensen die bij hen inwonen
 • als u uw beschadigd erkend antidiefstalsysteem of de aankoopfactuur ervan vóór het schadegeval of de sleutels van dit antidiefstalsysteem niet kunt voorleggen
 • de volgende afneembare accessoires die zich buiten bevinden: batterijlader, boordcomputer of besturingsdisplay, communicatie-, navigatie- en/of multimediasystemen, actiecamera en de dragers ervan.

AXA dekt ook de andere accessoires dan deze die bepaald zijn in het vorige punt, die na de contractsluiting zijn aangekocht en die niet worden meegerekend in de verzekerde waarde. Ze worden vergoed volgens dezelfde degressiviteitsregels als de fiets, ten belope van maximum 250 EUR inclusief btw.

Materiële schade dat wil zeggen schades als gevolg van een ongeval, het vervoer van de fiets inclusief het laden en lossen ervan, vandalisme of kwaadwillige handelingen,
behalve

 • gevolgschades door al dan niet normale slijtage, een constructie-, montage- of materiaalfout, of een duidelijk onderhoudsdefect
 • schades
  - aan banden
  - aan de volgende afneembare accessoires: batterij, batterijlader, boordcomputer of besturingsdisplay, communicatie-, navigatie- en/of multimediasystemen, actiecamera en de dragers ervan,

indien er geen andere schades aan de fiets zijn door dezelfde schadegeval.

Fietsbijstand U hebt recht op de fietsbijstand wanneer u onverwacht geïmmobiliseerd bent of niet in staat bent om in redelijke veiligheidsomstandigheden te rijden na een incident als gevolg van:

 • een rijongeval
 • pech
 • een lekke band
 • vandalisme
 • diefstal of poging tot diefstal
 • verlies van de sleutel van het slot en/of een geblokkeerd slot (op ons verzoek vragen wij u om een identiteitsbewijs of bewijs van aankoop van de fiets voor te leggen).

De fietsbijstand wordt u verleend voor zover de volgende cumulatieve voorwaarden vervuld zijn:

 • de fiets bevindt zich op een afstand van meer dan 1 lm van uw vertrekplaats (thuis, verblijfplaats, auto...)
 • de fiets bevindt zich op een weg die toegankelijk is voor een pechverhelpingsvoertuig; als dat niet zo is, zult u de fiets moeten verplaatsen tot aan de eerste plaats die bereikbaar is voor een een pechverhelpingsvoertuig, zo niet kan de bijstand u geweigerd worden
 • u hebt de afgelopen 12 maanden nog geen 2 maal gebruikgemaakt van onze interventies

Opties

Veiligheid van de fietser Bij een gedekt schadegeval dekt AXA ten belope van maximum 100.000 EUR per ongeval en per getroffen verzekerde de gevolgen van de letselschade van de verzekerde(n) in geval van blijvende ongeschiktheid gelijk aan of hoger dan de tegemoetkomingsdrempel, vastgelegd op 10 %. Het vastgelegde kapitaal zal worden betaald aan de verwonde verzekerde, evenredig met de graad van blijvende ongeschiktheid en zonder aftrek van eigen risico.

Voor elke graad van blijvende ongeschiktheid van 66 % of meer zal het verzekerde kapitaal echter 100 % worden uitgekeerd.
Er zal geen enkele vergoeding worden uitgekeerd voor kosten en tijdelijke schade voorafgaand aan de consolidatie.
De begunstigde van de dekking is de getroffen verzekerde van het ongeval.

Wat is verzekerd? De term fiets betekent elke fiets of gemotoriseerd voortbewegingstoestel:

 • Fiets: elk type fiets, daarin begrepen elektrische fietsen met een maximale autonome snelheid van niet meer dan 25 km/u of met een maximale niet-autonome snelheid van niet meer dan 45 km/u
 • Gemotoriseerd voortbewegingstoestel: segway, hoverboard, monowheel, elektrische rolstoel voor mindervaliden, elektrische step, elektrisch skateboard, met een maximale autonome snelheid van niet meer dan 25 km/u.

Goed om te weten

Nargelang de gekozen formule die vermeld is in uw contract dekt AXA
- In de formule "Mono": de fiets waarvan u eigenaar of toegelaten houder bent in het kader aan een leasing
- In de formule "Multi": de fietsen waarvan u zelf en alle leden van uw gezin, de eigenaar of toegelaten houder bent in het kader van een leasing. AXA beperkt haar dekking echter tot maximum 5 fiesten.

Voorwaarden van de actie "15% zomerse korting"

*Aanbod onder voorwaarden, geldig van 01/07/2022 tot en met 30/09/2022 bij het afsluiten van een nieuw contract Comfort Fiets+ of bij een wijziging in een bestaand contract Comfort Fiets+ (wijziging/toevoeging van een fiets of een gemotoriseerd vervoermiddel dat onder het toepassingsgebied van Comfort Fiets+ valt) door een natuurlijk of rechtspersoon (uitgezonderd vloten). Deze korting is geldig op alle waarborgen in het contract (materiële schade, diefstal en bijstand alsook op de optie Veiligheid van de fietser) gedurende 12 maanden vanaf de aanvangsdatum van het nieuwe contract of het bijvoegsel. Deze korting eindigt echter automatisch bij een (nieuwe) belangrijke wijziging in het contract (wijziging van risico, toevoeging van een fiets, toevoeging van een waarborg, teruginvoegestelling) tijdens deze 12 maanden. Geldig voor de fiets of het gemotoriseerde voertuig bij privé of gemengd gebruik.