10% korting op uw fiestverzekering bij P&V

PV

Tot en met 30 juni 2022 krijgt u 10% korting op de premie van het basispakket P&V Fiets.

10% korting fietsverzekering P&V

Hiermee is uw fiets of alle soorte zachte vervoermiddelen verzekerd tegen diefstal, materiële schade en pech.

Fietsverzekering van P&V

Met de fietsverzekering van P&V geniet u in alle veligheid van uw ritten met de fiets.

De fiestverzekering van P&V biedt u:

  • Een heel complete dekking, inclusief bijstand
  • Verzeker u uw fiets digitaal in enkele minuten
  • Een maandelijkse abonnementsformule
  • Persoonlijk advies van uw adviseur

Wat is verzekerd?

Diefstal Met uw P&V-verzekering bent u dag en nacht verzekerd tegen verlies of beschadiging van uw verzekerde fiets en/of accessoires, in het geval van diefstal of poging tot diefstal- ook wanneer u uw fiets buiten stalt.

Materiële schade Uw P&V-verzekering dekt het verzekerde voertuig tegen stoffelijke schade die een gevolg is van:

  • een ongeval, ook tijdens het vervoer van het verzekerde voertuig, inclusief laden en lossen
  • vandalisme
  • brand, natuurkrachten en dieren

Pechverhelping In geval van pech, ongeval, diefstal of een ander incident (zoals een lekke band), neemt P&V de volgende zaken voor zijn rekening:

  • pechverhelping ter plaatse,
  • het verzekerde voertuig slepen naar uw woonplaats, uw hersteller of uw bestemming,
  • terugkeer van de inzittende naar uw woonplaats, uw bestemming of uw hersteller.

Opties

Lichamelijke schade Uw P&V-fietsverzekering dekt lichamelijke schade door een val of ongeval van de verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen, ongeacht of ze bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig zijn. We voorzien een vergoeding in het geval van overlijden, blijvende invaliditeit of tijdelijke ongeschiktheid. Daarnaast betalen we een deel van de behandelingskosten terug. Deze dekking geldt voor zowel de bestuurder als zijn kinderen.

Rechtsbijstand Deze optie verzekert de juridische kosten bij geschillen als gevolg van een ongeval met het verzekerde voertuig, maar ook in het geval van discussies met de producent of hersteller.

Goed om te weten

Deze verzekering dekt de risico's eigen aan het bezit en het gebruik van een fiets, elektrische fiets (met hulpmotor of autonome motor tot maximaal 25km/uur), speedpedelec (met hulpmotor tot maximaal 45 km/uur) of een gemotoriseerd voortbewegingstoestel (tot maximaal 25 km/uur). De waarborgen diefstal, stoffelijke schade en bijstand zijn verplicht. U kunt uw bescherming versterken door verscheidene opties in verband met uw persoon af te sluiten. Deze verzekering omvat geen dekking burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden.

Voorwaarden van de actie "P&V Fiets 2022"

De actie houdt rekening met alle nieuwe zaken P&V Fiets die in werking treden tussen 02/05/2022 en 30/06/2022. De verzekeringnemer die de waarborgen Schade aan het voertuig, Diefstal en Bijstand heeft afgesloten, krijgt 10% korting op de premie van de drie bovenvermelde waarborgen, en dat voor de volledige looptijd van zijn contract, stilzwijgende verlenging inbegrepen.